Dzisiaj jest: 19.7.2024, imieniny: Alfreny, Rufina, Wincentego
Kontakt: (+48) 735 707 000 pisarzepolscy@gmail.com

Regulamin

Wstęp
W imię pasji do literatury i jej znaczenia jako nośnika wiedzy, inspiracji i rozwoju kulturowego z radością powołujemy do istnienia ten Portal. Naszym głównym celem jest stworzenie wspólnoty osób związanych z literaturą: pisarzy, poetów, recenzentów, blogerów, influencerów, grafików, redaktorów, korektorów, wydawców, bibliotekarzy oraz innych osób i podmiotów, które zaangażowane są w promowanie swojego talentu, twórczości i usług związanych z literaturą i czytelnictwem.
Portal ten został stworzony z myślą o tych, którzy pragną znaleźć wsparcie, wymienić doświadczenia oraz rozwijać swoje umiejętności, tworząc wirtualne i realne więzi wśród ludzi zafascynowanych literaturą. Nasza społeczność zobowiązuje się do wzajemnego szacunku i wspierania się nawzajem, dzieląc się wiedzą, inspiracją i pasją.
Drugim ważnym przesłaniem, które nam przyświeca, jest promowanie literatury w najszerszym tego słowa znaczeniu oraz czytelnictwa. Chcemy pokazywać, że książki nie tylko zapewniają rozrywkę, ale także mogą stać się ważnym elementem edukacji, kształtowania osobowości oraz rozwijania empatii i wyobraźni.
Jesteśmy przekonani, że literatura jest kluczem do poznania różnych kultur, historii i perspektyw, a czytanie stanowi nieodzowny element rozwoju intelektualnego. Dlatego poprzez naszą platformę dążymy do rozwijania czytelnictwa w społeczeństwie, zachęcając zarówno do sięgania po książkę, jak i odkrywania nowych, młodych autorów.
Wierzymy, że ten Portal stanie się wirtualnym ogniskiem, w którym zapłonie iskra kreatywności, a słowo pisane nabierze nowego, magicznego wymiaru. Dajemy możliwość nawiązania współpracy, wymiany myśli i tworzenia wartościowych treści. Otwieramy drzwi dla wszystkich, którzy pragną poznać literacki świat i wnieść w niego swoje unikalne spojrzenie.
Zachęcamy wszystkich, zarówno doświadczonych, jak i początkujących, aby dołączyli do naszej wspólnoty i przyczynili się do wzrostu literatury oraz kultury słowa. Razem stworzymy przestrzeń, w której każdy będzie mógł się rozwijać, dzielić swoimi dziełami i czerpać inspirację od innych.
Niech nasze działania na tym Portalu przyczyniają się do rozkwitu literatury i czytelnictwa, a nasza społeczność stanie się przyjaznym miejscem, w którym pasjonaci słowa odnajdą swoje miejsce.
Z wielką nadzieją wkraczamy na tę literacką drogę i razem wypełniamy ją znaczeniem i treścią.
 

REGULAMIN PORTALU
PISARZE POLSCY.pl


I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE
 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług przez Firmę Symbolics Domains Ltd na rzecz Użytkowników, polegające na umożliwieniu zamieszczania tekstów, ofert sprzedaży, usług oraz reklam zarówno osobom indywidualnym, jak i podmiotom gospodarczym na stronie internetowej działającej pod adresem www.pisarzepolscy.pl, zwanej dalej Portalem.
 2. Warunkiem uzyskania dostępu do funkcjonalności Portalu Pisarze polscy jest skorzystanie z urządzenia komunikującego się z Internetem wyposażonego w powszechnie używaną przeglądarkę internetową lub za pomocą odpowiedniej aplikacji.
II. DEFINICJE
 • Wydawca: Firma Symbolics Domains Ltd z siedzibą w Wielkiej Brytanii, zarejestrowana w Companies House /UK/ pod numerem 11189774.
 • Portal Pisarze polscy: Portal prowadzony przez Wydawcę w języku polskim, umożliwiający zamieszczanie i przeglądanie ogłoszeń, ofert oraz reklam osobom fizycznym, firmom oraz innym podmiotom gospodarczym lub użyteczności publicznej czy stowarzyszeniom.
 • Ogłoszenie/oferta: sporządzone przez Użytkownika ogłoszenie/oferta dotyczące kupna, sprzedaży, wymiany książek lub usług zamieszczane na stronie Portalu na warunkach przewidzianych w niniejszym Regulaminie.
 • Produkt: książka, audiobook, ebook lub inna publikacja.
 • Punkty promocyjne: punkty dodawane przez Administratora Portalu do konta Użytkownika w ramach oferty Portalu lub prowadzonej kampanii promocyjnej. Użytkownik używa ich przy dodawaniu ogłoszeń/ofert oraz ich promowaniu.
 • Reklama: zdjęcie, grafika, film lub treść tekstowa służąca reklamie i promocji, przeznaczona do emisji na stronach Portalu w wyznaczonych przez Administratora miejscach.
 • Użytkownik: Osoba fizyczna lub podmiot, który utworzył konto poprzez rejestrację lub aktywował ogłoszenie/ofertę.
 • Konto: przydzielone konto danemu Użytkownikowi, identyfikowane za pomocą loginu i adresu e-mail, zabezpieczone hasłem indywidualnym dla każdego Użytkownika.
III. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z PORTALU
Rejestracja i aktywacja konta:
 1. Aby w pełni korzystać z możliwości Portalu, należy dokonać rejestracji.
 2. Rejestracja odbywa się poprzez wypełnienie formularza dostępnego po kliknięciu przycisku rejestracyjnego na prawym górnym rogu strony głównej portalu.
 3. Po wypełnieniu danych użytkownik zostanie poproszony o utworzenie hasła i podanie adresu e-mail.
 4. Po wykonaniu powyższych czynności administrator/system wyśle wiadomość na podany przez użytkownika adres e-mail, zawierającą link aktywacyjny oraz inne niezbędne informacje wymagane przez prawo.
 5. Aktywacja konta jest darmowa.
 6. Utworzenie konta jest równoznaczne z akceptacją regulaminu, co użytkownik potwierdza podczas rejestracji.
 7. Tylko osoba umocowana do działania w imieniu osób prawnych i jednostek organizacyjnych może utworzyć konto w ich imieniu i korzystać z Portalu.
 8. Użytkownik lub podmiot gospodarczy może posiadać i korzystać tylko z jednego konta na Portalu.
 9. Niedozwolone jest używanie tymczasowych adresów e-mail do tworzenia konta lub zamieszczania ofert.
IV. FORMY I RODZAJE OFERT NA PORTALU
Portal Pisarze Polscy umożliwia użytkownikom korzystanie z pięciu głównych rodzajów ofert:
 1. „Wizytówki Autora” jako bloga promującego autora, jego dokonania literackie oraz związane z nimi wydarzenia. /Rozdział V/
 2. Wstawianie tekstów, artykułów, postów i treści związanych z literaturą, procesem wydawniczym i promocją na stronie głównej portalu. Użytkownicy samodzielnie ustalają i tworzą treści, które muszą być zgodne ze stanem faktycznym oraz nie mogą naruszać postanowień regulaminu i obowiązującego prawa w Polsce i Unii Europejskiej. Każdy post przed jego emisją musi być zatwierdzony przez Administratora Portalu. /Rozdział VI/
 3. Wystawianie ofert sprzedaży własnych produktów (książek, audiobooków, ebooków) w „Księgarni Pisarza” lub ofert zleceń do wykonania w dziale „Zlecenia”. /Rozdział VII/
 4. Ogólna promocja autora i jego dzieła oraz innych osób związanych z literaturą. Portal podejmuje liczne działania promocyjne, korzystając z różnych możliwości i współpracując z innymi portalami, serwisami oraz organizacjami wspierającymi takie działania. /Rozdział VIII/
 5. Reklama na Portalu. /Rozdział IX/
V. WIZYTÓWKA AUTORA
 1. Każdy Autor, Pisarz lub Poeta (w tym również autor książek ilustrowanych) po rejestracji na Portalu ma możliwość skorzystania z oferty założenia swojej Wizytówki, na której będzie mógł zamieszczać wszystkie treści związane z nim jako Autorem oraz z własną działalnością literacką.
 2. Wizytówka ta upoważnia Autora do korzystania z wszystkich funkcji darmowych, jakie oferuje Portal.
 3. Wizytówka jest formą specyficznego bloga/strony internetowej spełniającej role promocyjną, jako kompendium wiedzy o autorze i jego twórczości.
 4. Treści w tym dziale Autor zamieszcza samodzielnie, za które odpowiada. Może również skorzystać z pomocy Administracji portalu  na wyraźną prośbę i po przesłaniu materiałów na nasz adres email: pisarzepolscy@gmail.com.
 5. Autor posiada indywidualny dostęp do swojej wizytówki (oraz link do niej) i w dowolnym momencie ma możliwość jej edycji, uzupełnienia treści oraz jej usunięcia.
VI. WSTAWIANIE POSTÓW – ARTYKUŁÓW
 1. Na stronie głównej Portalu znajdują się artykuły (posty,) które wstawia Zespół Redakcyjny Portalu lub osoby z nim współpracujące.
 2. Jest również możliwość wstawiania treści przez zalogowanych Użytkowników na Portalu.
 3. Post musi spełniać pewne warunki, tzn. jego treść musi być powiązana z działalnością i tematyką Portalu oraz musi być przypisana do kategorii w zależności od tego, jaką tematykę porusza.
 4. Każdy taki post/artykuł wymaga akceptacji Administratora i będzie opublikowany po dokonaniu tej właśnie czynności.
VII. ZASADY KORZYSTANIA Z DZIAŁÓW: „KSIĘGARNIA PISARZA” ORAZ „ZLECENIA”
 1. Zamieszczenie Produktów w sekcji „Księgarnia Pisarza” wymaga akceptacji Regulaminu oraz wypełnienia odpowiedniego formularza i utworzenia konta na Portalu.
 2. Po wypełnieniu formularza Użytkownik otrzyma wiadomość zwrotną Administratora na podany adres e-mail, zawierającą informacje dotyczące aktywacji oferty oraz inne wymagane prawem informacje.
 3. Podczas wystawiania produktu Użytkownik powinien określić, czy produkt jest dostępny do zakupu bezpośrednio na Portalu lub w zewnętrznym sklepie (poprzez podanie linku do sklepu), lub na innej platformie, na przykład Allegro. Jeśli wybierze opcję „w sklepie”, zainteresowany klient zostanie przekierowany do odpowiedniego sklepu w celu dokonania transakcji zakupu. Jeśli wybierze opcje "na Portalu" zakup nastąpi bezpośrednio od autora oferty.
 4. Oferty muszą odzwierciedlać rzeczywisty zamiar dokonania transakcji lub czynności, do których się odnoszą.
 5. Ogłoszenia/oferty są dostępne dla wszystkich Użytkowników Internetu.
 6. Każde ogłoszenie/oferta zawiera formularz kontaktowy umożliwiający przesłanie wiadomości do ogłoszeniodawcy na przypisany do oferty adres e-mail.
 7. Ogłoszenia/oferty mogą być zamieszczone osobiście przez użytkownika lub za pośrednictwem Administratora portalu na jego prośbę.
 8. Każda oferta musi zawierać określone informacje, takie jak: kategoria ogłoszenia, typ oferty, tytuł ogłoszenia/oferty, inne cechy (autor, wydawnictwo, data wydania, rodzaj okładki, ilość stron, itp.), termin wyświetlania ogłoszenia, dane kontaktowe (osoba/firma, e-mail, województwo, powiat-region), kod zabezpieczający, oraz potwierdzenie zapoznania się i akceptacji regulaminu.
 9. Treść ogłoszenia/oferty powinna jasno odnosić się do usługi lub produktu, opisywać go dokładnie, rzetelnie i kompletnie oraz nie może wprowadzać w błąd innych Użytkowników co do właściwości produktu.
 10. Ogłoszenie/oferta musi jednoznacznie określać, czy produkt jest oferowany jako komplet/pakiet lub pojedynczy egzemplarz oraz czy cena dotyczy kompletu/pakietu lub pojedynczego egzemplarza, oraz czy jest nowy, czy używany.
 11. Ogłoszenia/oferty mogą być zamieszczane w języku polskim, spełniając zasady określone w regulaminie.
 12. W treści ogłoszenia/oferty adres e-mail, numer telefonu lub linki do zakupu mogą być zamieszczane tylko w wyznaczonych polach formularza.
 13. Ogłoszenia/oferty nie mogą dotyczyć poszukiwania towarów, których dystrybucja lub rozpowszechnianie jest prawnie zabronione.
 14. Zamieszczanie ofert sprzedaży produktów, których Użytkownik nie jest właścicielem lub nie ma stosownej zgody Autora, jest zabronione.
 15. Ilość darmowych ogłoszeń/ofert umieszczonych jednocześnie przez jednego użytkownika jest ograniczona przez Portal.
 16. Publikacja standardowych ogłoszeń i ofert w dziale „Księgarnia Pisarza” dla Pisarzy, Poetów i Twórców z utworzoną wcześniej wizytówką jest bezpłatna z uwzględnieniem limitów.
 17. Użytkownik jest odpowiedzialny za publikowane treści, gwarantując, że są zgodne ze stanem faktycznym i prawem oraz że ich publikacja nie narusza zasad określonych przez Portal, szczególnie niniejszego regulaminu ani praw osób trzecich, włączając w to prawa autorskie.
 18. Administrator Portalu chroni dane Użytkowników zgodnie z polityką prywatności określoną w załączniku nr 1 do regulaminu.
 19. Pobieranie lub wykorzystywanie materiałów dostępnych na Portalu wymaga zgody Administratora i nie może naruszać regulaminu ani obowiązującego prawa, ani nie może naruszać interesów firmy Symbolics Domains Ltd.
 20. Zabronione jest agregowanie i przetwarzanie danych oraz innych informacji dostępnych na Portalu w celu ich dalszego udostępniania osobom trzecim, zarówno w ramach innych serwisów internetowych, jak i poza Internetem.
 21. Ogłoszenia zamieszczane w dziale „Rabaty” dla Pisarzy, Poetów i Twórców z wizytówką nie podlegają opłacie.
Pakiet ofert-punktów:
 1. Użytkownicy mają możliwość korzystania z dodatkowych pakietów ofert dystrybuowanych przez Portal.
 1. Pakiet ofert oznacza określoną liczbę punktów przypisaną Użytkownikowi do wykorzystania podczas zamieszczania ofert (w Księgarni) lub dokonywania wyróżnień i promowań. Jeden punkt jest równoważny z jedną ofertą lub jednym wyróżnieniem (w tym również ofertą premium plus i top ofertą).
 2. Pakiety ofert (punkty) są przypisywane Użytkownikowi na czas posiadania konta na Portalu i w tym okresie należy je wykorzystać. Po tym czasie punkty tracą ważność. Punktów nie można scedować na innych Użytkowników ani wymienić na gotówkę.
 3. Punkty nabyte uznaniowo mogą być cofnięte przez Administratora, jeśli ich użycie naruszało zasady regulaminu.
 4. Rodzaje pakietów ofert (przeliczane na punkty), zasady ich zakupu oraz korzystania z ofert w ramach danego pakietu zostały określone w załączniku nr 2.
UWAGA: Wszyscy Pisarze, Poeci i inni Twórcy otrzymują bezpłatne pakiety w momencie rejestracji, które mogą wykorzystać do dodatkowych ponad standardowych promocji swoich dzieł/książek, takich jak: wyróżnienia lub promowania.
 1. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany rodzaju oferty, zwykłej na wyróżnioną, premium lub premium plus, korzystając z darmowych punktów (określonych w ust. 21 pkt 5) lub jeśli ich ilość nie jest wystarczająca, lub została wykorzystana poprzez wykupienie kolejnego odpowiedniego pakietu lub dokonanie dodatkowej opłaty za daną usługę. W praktyce Administracja uznaniowo przydziela ponownie, bezpłatnie kolejne pakiety punktów.
 2. Limit darmowych ofert zwykłych określony w załączniku nr 4 obowiązuje każdego Użytkownika. Po przekroczeniu tego limitu Użytkownik ma możliwość wykupienia dodatkowych punktów lub skorzystania z płatnych rodzajów ofert.
 3. Administrator Portalu zastrzega sobie prawo do monitorowania i moderacji treści zamieszczanych w ramach ofert w celu zapewnienia zgodności z Regulaminem oraz ochrony Użytkowników przed treściami szkodliwymi, niezgodnymi z prawem lub naruszającymi zasady współżycia społecznego.
 4. Portal nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonywane między sprzedawcami a klientami w ramach zamieszczonych ofert. Użytkownicy samodzielnie odpowiadają za prawidłowe przeprowadzenie transakcji, dostarczenie towaru, rozliczenia finansowego i inne aspekty związane z realizacją sprzedaży.
 5. Użytkownik zobowiązany jest do uczciwego i rzetelnego opisania produktów oraz dostarczenia dokładnych informacji na temat ceny, stanu produktu, dostępności, warunków wysyłki i innych istotnych aspektów dotyczących transakcji.
 6. Portal zastrzega sobie prawo do usunięcia lub wyłączenia ofert, które naruszają regulamin, prawo obowiązujące w Polsce lub Unię Europejską, oraz w przypadku naruszenia zasad uczciwej konkurencji lub etyki biznesowej.
 7. Użytkownik, który wystawia oferty, gwarantuje, że posiada wszelkie niezbędne prawa autorskie, licencje lub zgody do sprzedaży i promocji produktów, a także zapewnia, że oferowane produkty nie naruszają praw osób trzecich.
 8. Portal nie pobiera żadnych prowizji lub opłat od transakcji dokonywanych między sprzedającym a klientem kupującym w ramach zamieszczonych ofert.
 9. W przypadku sporów lub reklamacji dotyczących transakcji między Użytkownikami Portal nie interweniuje bezpośrednio, ale zachęca do rozwiązania sporu w drodze negocjacji między zainteresowanymi stronami.
 10. W przypadku naruszenia regulaminu dotyczącego zamieszczania ofert lub nieuczciwego postępowania Użytkownika Portal ma prawo podjąć działania, takie jak ograniczenie dostępu do konta, usunięcie ofert, lub zablokowanie konta Użytkownika.
 11. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu, zasad dotyczących wystawiania Produktów oraz wszelkich obowiązujących przepisów prawnych, zarówno w zakresie sprzedaży, jak i promocji produktów na Portalu.
VIII. OGÓLNA PROMOCJA AUTORA I JEGO DZIEŁA
 1. Portal stawia sobie za główny cel ogólną promocję Autora i jego dzieła oraz innych osób związanych z literaturą.
 2. Do tego celu portal wykorzystuje różne możliwości promocyjne, współpracując z innymi portalami, serwisami oraz podmiotami i organizacjami wspierającymi te działania.
 3. Portal podejmuje działania mające na celu zwiększenie widoczności Autora i jego dzieła, takie jak udział w wydarzeniach branżowych, promowanie na mediach społecznościowych, współpraca z Recenzentami i Blogerami literackimi oraz organizacją konkursów i sponsorowania nagród.
 4. Portal zapewnia Użytkownikowi szerokie, bezpłatne możliwości prezentacji twórczości, umożliwiając autorom założenie wizytówki, zamieszczanie tekstów, artykułów i treści związanych z literaturą oraz promowanie swoich książek, audiobooków czy ebooków w księgarni.
 5. Wszelkie działania promocyjne podejmowane przez Portal mają na celu wspieranie i promowanie polskich Pisarzy oraz rozwój literatury.
Zasady promowania:
 1. Użytkownicy portalu mają możliwość korzystania z tych usług zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie, zapewniając rzetelność, autentyczność i zgodność ze stanem faktycznym publikowanych treści.
 2. Portal nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z publikacji treści przez Użytkowników, a odpowiedzialność za treści publikowane przez Autorów spoczywa na samych Autorach.
 3. Administrator Portalu podejmuje działania w celu ochrony danych Użytkowników zgodnie z polityką prywatności, zapewniając im bezpieczne korzystanie z Portalu.
 4. Portal zastrzega sobie prawo do zmiany warunków korzystania z Portalu oraz regulaminu, o czym Użytkownicy zostaną poinformowani na stronie głównej Portalu.
 5. Korzystanie z Portalu oznacza akceptację warunków korzystania oraz Regulaminu.
 6. W przypadku naruszenia postanowień regulaminu Administrator ma prawo podjąć odpowiednie działania, włączając w to usunięcie treści, ograniczenie dostępu do konta lub zablokowanie konta Użytkownika.
 7. Wszelkie spory wynikłe z korzystania z Portalu będą rozstrzygane zgodnie z obowiązującym polskim prawem.
 8. Portal ma na celu stworzenie otwartego i inspirującego środowiska dla polskich Pisarzy i miłośników literatury, wspierając ich twórczość i promując ich osiągnięcia.
 9. Portal zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w funkcjonalności, zawartości i usługach portalu w celu dalszego rozwoju i doskonalenia serwisu. Użytkownicy zostaną poinformowani o takich zmianach, jeżeli będą miały istotny wpływ na korzystanie z portalu.
 10. Użytkownicy ponoszą pełną odpowiedzialność za swoje działania na portalu, w tym za treści, które publikują, komentarze, wiadomości oraz wszelkie interakcje z innymi Użytkownikami. Portal nie ponosi odpowiedzialności za treści generowane przez Użytkowników.
 11. W przypadku naruszenia regulaminu lub ustawodawstwa obowiązującego w Polsce lub Unii Europejskiej Portal zastrzega sobie prawo do podjęcia odpowiednich działań, takich jak usunięcie treści posta/artykułu, ograniczenie dostępu do konta lub zablokowanie konta Użytkownika.
 12. Portal może zawierać odnośniki do zewnętrznych stron internetowych, jednak Portal nie ponosi odpowiedzialności za treści, działania ani politykę prywatności tych stron.
 13. Portal podejmuje wszelkie możliwe środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu, jednakże nie można zagwarantować pełnej ochrony przed wszelkimi zagrożeniami, w tym atakami hakerskimi czy awariami technicznymi.
 14. Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania praw autorskich i innych praw własności intelektualnej innych osób. Publikowanie treści chronionych prawem bez wymaganej zgody jest zabronione.
 15. Wszelkie informacje, materiały czy treści udostępniane na Portalu są chronione prawem autorskim i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane w celach komercyjnych bez zgody właściciela praw autorskich.
 16. Portal zastrzega sobie prawo do monitorowania i moderacji treści publikowanych na Portalu w celu zapewnienia zgodności z regulaminem oraz ochrony Użytkowników przed treściami szkodliwymi, niezgodnymi z prawem lub naruszającymi zasady współżycia społecznego.
 17. W przypadku pytań, wątpliwości lub zgłoszeń dotyczących Portalu użytkownicy mogą skontaktować się z Administracją za pośrednictwem podanych na stronie informacji kontaktowych.
 18. Portal dąży do zapewnienia pozytywnej i konstruktywnej atmosfery na Portalu, sprzyjającej wymianie literackiej oraz twórczej interakcji między Użytkownikami.
 19. Niniejsze warunki korzystania stanowią umowę między użytkownikiem a Portalem i obowiązują od momentu rejestracji na Portalu.
 20. W przypadku niezgodności pomiędzy tymi warunkami korzystania a innymi umowami zawartymi między Użytkownikiem a Portalem obowiązują postanowienia niniejszych warunków korzystania.
 21. Portal zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych warunków korzystania w dowolnym czasie. Użytkownicy zostaną poinformowani o takich zmianach poprzez zamieszczenie aktualizacji warunków korzystania na stronie Portalu.
 22. Użytkownik zobowiązany jest regularnie sprawdzać warunki korzystania, aby być świadomym ewentualnych zmian.
 23. W przypadku nieakceptowania zmienionych warunków korzystania Użytkownik ma prawo zrezygnować z korzystania z Portalu poprzez usunięcie swojego konta.
 24. Portal zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zamknięcia Portalu w dowolnym czasie, jednak będzie starał się wcześniej powiadomić Użytkowników o takiej decyzji.
 25. Użytkownik nie może przenosić swoich praw i obowiązków wynikających z umowy z Portalem na inne osoby bez uprzedniej pisemnej zgody Portalu.
 26. Portal nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z korzystania lub niemożności korzystania z Portalu, w tym straty danych, utraty zysków, szkód bezpośrednich, pośrednich, przypadkowych, kar za opóźnienie lub jakiekolwiek inne szkody.
 27. W przypadku sporów wynikłych z korzystania z Portalu strony będą dążyć do rozwiązania ich drogą negocjacji. Jeżeli negocjacje nie przyniosą rezultatów, spory będą rozstrzygane przez właściwe sądy polskie zgodnie z obowiązującym prawem.
 28. W przypadku wykrycia naruszeń lub nadużyć dotyczących Portalu Użytkownik ma obowiązek zgłosić takie działania Administracji Portalu.
 29. Wszelkie informacje, ogłoszenia, treści i komunikaty przekazywane przez Portal Użytkownikom będą przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej, takich jak e-mail.
 30. Użytkownik zgadza się na otrzymywanie informacji handlowych i marketingowych dotyczących Portalu na podany adres e-mail zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 31. Wszelkie pytania, wnioski czy skargi dotyczące Portalu mogą być zgłaszane za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie Portalu lub na podany adres e-mail Administracji.
 32. Portal stara się zapewnić wysoką jakość świadczonych usług, jednak nie gwarantuje, że Portal będzie działał bez przerw, błędów, wirusów czy innych problemów technicznych. Administrator podejmuje wszelkie możliwe środki w celu zapewnienia niezawodności i bezpieczeństwa Portalu.
 33. Korzystając z Portalu Użytkownik akceptuje powyższe warunki korzystania oraz zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu i polityki prywatności Portalu.
 34. Portal pragnie stworzyć inspirujące i wspierające środowisko dla polskich Pisarzy, Literatów i Miłośników Literatury, umożliwiając im promocję, wymianę myśli i twórczą interakcję.
IX. REKLAMA NA PORTALU
 1. Portal przyjmuje zlecenia na wyświetlanie reklam reklamodawców w formie grafiki, która będzie emitowana na stronach Portalu w wyznaczonych miejscach.
 2. Warunki umieszczenia reklamy, takie jak format grafiki, wymiary, format pliku itp. są określone w osobnych zasadach reklamowych dostępnych na Portalu lub przekazanych przez Administratora.
 3. Reklama może być wyświetlana w określonym czasie, zgodnie z umową zawartą między Wydawcą a reklamodawcą.
 4. Wydawca zastrzega sobie prawo do zaakceptowania lub odrzucenia reklamy, jeśli nie spełnia ona określonych wymagań jakościowych, etycznych lub zgodności z zasadami Portalu.
 5. Reklama powinna być zgodna z obowiązującym prawem, nie naruszać praw autorskich, nie zawierać treści obraźliwych, dyskryminujących lub nieodpowiednich.
 6. Opłaty za wyświetlanie reklamy na Portalu są ustalane na podstawie osobnej umowy między Wydawcą a Reklamodawcą.
 7. Reklamodawca jest odpowiedzialny za dostarczenie grafiki reklamowej i spełnienie warunków umieszczenia reklamy.
 8. Wydawca zastrzega sobie prawo do zmiany miejsc i sposobu wyświetlania reklam na Portalu.
 9. Reklamodawcy zobowiązani są do przestrzegania zasad określonych w regulaminach kampanii reklamowych oraz terminów płatności ustalonych z Wydawcą.
 10. Wydawca nie gwarantuje osiągnięcia określonych wyników ani zwiększenia sprzedaży przez Reklamodawcę.
 11. Wydawca zastrzega sobie prawo do usunięcia reklamy, jeśli narusza ona zasady Portalu lub jest niezgodna z umową między Wydawcą a Reklamodawcą.
 12. Reklama na Portalu jest świadczona na zasadach umowy zawartej między Wydawcą a Reklamodawcą i może być rozwiązana zgodnie z postanowieniami tej umowy.
 13. Reklamodawca jest odpowiedzialny za treści i prawdziwość reklamy oraz wszelkie roszczenia wynikające z jej wyświetlania.
 14. W przypadku reklamy wyświetlanej na Portalu Reklamodawca zgadza się na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z polityką prywatności Portalu.
 15. Reklama na Portalu jest dostępna dla Użytkowników korzystających z darmowych Ofert lub dla Autorów, Pisarzy i Poetów, którzy otrzymują darmowe pakiety.
 16. Świadczenie usług przez wydawcę w ramach publikacji reklamy na Portalu dla Użytkownika posiadającego konto ma charakter terminowy i trwa przez określony okres (7, 14, 30, 60, 90 lub 180 dni).
 17. Użytkownik może w dowolnym momencie zakończyć emisję reklamy i tym samym rozwiązać umowę z wydawcą poprzez przesłanie oświadczenia w tej sprawie na adres e-mail: pisarzepolscy@gmail.com, zgodnie z zapisami zawartymi w pkt 13 regulaminu.
 18. Użytkownik zarejestrowany na Portalu może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, zgodnie z zapisami zawartymi w pkt 19.
 19. Jeśli emisja reklamy została rozpoczęta i jest realizowana, odstąpienie od umowy nie zobowiązuje wydawcy do zwrotu opłaty za usługę.
 20. Nr konta bankowego Portalu do dokonywania płatności za usługi płatne: Bank PEKAO S.A. (wcześniej IdeaBank) 39 1950 0001 2006 0100 7402 0003. Przy tradycyjnej formie płatności należy podać rodzaj usługi oraz oznaczenie: www.pisarzepolscy.pl.
 21. Opcje płatne dotyczą wyłącznie reklamodawców wykupujących reklamy na Portalu. Nie dotyczą Pisarzy, Poetów i innych Twórców, którzy otrzymali możliwość reklamy bez opłat.
X. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
 1. Wydawca Portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Użytkowników, w tym teksty, artykuły, ogłoszenia, oferty i reklamy. Użytkownicy są odpowiedzialni za swoje treści i gwarantują, że są zgodne z prawem oraz nie naruszają postanowień Regulaminu.
 2. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody, straty lub konsekwencje wynikłe z korzystania z Portalu, w tym utratę danych, zakłócenia działania, przerwy w dostępności, błędy lub inne nieprawidłowości techniczne.
 3. Użytkownik korzystający z Portalu ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania i zachowanie, w tym za treści zamieszczane, komunikację z innymi Użytkownikami oraz zawieranie transakcji.
 4. Wydawca zastrzega sobie prawo do monitorowania treści zamieszczanych na Portalu oraz podejmowania działań w przypadku naruszenia Regulaminu, prawa lub interesów Wydawcy lub innych Użytkowników.
XI. ZMIANY W REGULAMINIE
 1. Wydawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie w dowolnym czasie. Zmiany te mogą wynikać z rozwoju Portalu, zmiany przepisów prawnych lub innych istotnych czynników.
 2. Zmieniony Regulamin jest publikowany na stronie Portalu i staje się obowiązujący w momencie jego opublikowania.
 3. Użytkownik korzystający z Portalu po wprowadzeniu zmian w Regulaminie uznaje, że zapoznał się z nowymi postanowieniami i akceptuje je.
 4. Wszystkie darmowe funkcje Portalu mają charakter uznaniowy. Nie można rościć pretensji, jeśli z jakiejkolwiek opcji darmowej nie będzie możliwości skorzystania.
XII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
 1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące niewykonania bądź nienależytego wykonania przez Wydawcę usługi w terminie 14 dni od dnia zakończenia emisji Reklamy bądź dnia, w którym emisja powinna się zakończyć.
 2. Reklamację można złożyć za pomocą korespondencji elektronicznej na adres: pisarzepolscy@gmail.com.
 3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko, adres e-mail Użytkownika przypisany do konta, adres URL Oferty, których reklamacja dotyczy bądź inne dane pozwalające na identyfikację rodzaju reklamy, okres emisji, okoliczności uzasadniające reklamację, a także konkretne żądanie Użytkownika związane ze składaną reklamacją.
 4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Administrator przed rozpatrzeniem reklamacji zwróci się do Użytkownika o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie na adres e-mail przypisany do konta.
 5. Wydawca rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo złożonej reklamacji. Użytkownik otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej na adres e-mail przypisany do konta.
XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Regulamin stanowi podstawę umowy między Użytkownikiem a Wydawcą dotyczącej korzystania z Portalu. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej.
 2. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane za nieważne, niezgodne z prawem lub nieegzekwowalne, pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają w mocy i wiążące dla stron.
 3. W przypadku sporów między Użytkownikiem a Wydawcą dotyczących korzystania z Portalu, strony będą dążyć do rozwiązania sporu drogą negocjacji. W przypadku braku porozumienia, sporu będą rozstrzygać właściwe sądy powszechne.
 4. Regulamin wchodzi w życie od dnia opublikowania na stronie Portalu.
 1. W przypadku wszelkich pytań, wątpliwości lub skarg dotyczących Regulaminu lub korzystania z Portalu Użytkownicy mogą skontaktować się z Wydawcą za pośrednictwem wskazanych danych kontaktowych.
 2. Wydawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zamknięcia działalności Portalu w dowolnym czasie bez konieczności wcześniejszego powiadomienia Użytkowników. W takim przypadku Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody lub straty poniesione przez Użytkowników w związku z takim działaniem.
 3. Wszelkie prawa autorskie, własność intelektualna i inne prawa do treści, grafiki, logo i innych elementów Portalu należą do Wydawcy lub podmiotów trzecich, które udzieliły odpowiednich licencji lub zgód na korzystanie z tych materiałów. Bez zgody Wydawcy lub właściciela praw Użytkownicy nie mogą reprodukować, kopiować, modyfikować, publikować ani rozpowszechniać tych materiałów w żadnej formie.
 4. Portal przyjmuje oferty Patrona Medialnego lub stworzenia recenzji na zasadach określonych w osobnych regulaminach.
 5. Regulamin jest dostępny dla Użytkowników w wersji elektronicznej na stronie Portalu i może być pobrany i wydrukowany dla własnych celów.
 6. Regulamin podlega prawu obowiązującemu na terytorium, na którym znajduje się siedziba Wydawcy. W przypadku sporów prawnych właściwe sądy powszechne będą rozstrzygać wszelkie spory wynikłe z niniejszego Regulaminu.
 7. Niniejszy Regulamin obowiązuje od [data wejścia w życie] i może być zmieniany przez Wydawcę zgodnie z postanowieniami §11 Regulaminu.
 8. W przypadku wszelkich odstępstw od postanowień niniejszego Regulaminu wymagana jest forma pisemna w celu nabycia ważności.
 9. Wszelkie zmiany w Regulaminie będą opublikowane na stronie Portalu i będą obowiązywać od dnia ich opublikowania, chyba że inaczej zostanie określone.
Regulamin obowiązuje od dnia 1 maja 2022 roku                                                                                  Wydawca Portalu
REDAKTOR DZIAŁU O LITERATURZE
"Kiedy przeczytam nową książkę, to tak jakbym znalazł nowego przyjaciela, a gdy przeczytam książkę, którą już czytałem - to tak jakbym spotkał się ze starym przyjacielem."
                                   /przysłowie chińskie/
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.
Wyskakujące okienko
Ikona