Dzisiaj jest: 2.10.2023, imieniny: Racheli, Sławy, Teofila
Kontakt: (+48) 735 707 000 pisarzepolscy@gmail.com

Regulamin Plebiscytu "KSIĄŻKA ROKU 2022"


REGULAMIN PLEBISCYTU

pod nazwą
„KSIĄŻKA ROKU 2022”


Postanowienia ogólne
1.Plebiscyt na najlepszą książkę 2022 roku (zwany dalej „Plebiscytem”) organizuje Wydawca Portalu www.pisarzepolscy.pl
2. Koordynatorem Plebiscytu jest Administrator Portalu, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: plebiscytpisarzepolscy@gmail.com
4. Plebiscyt o pełnej nazwie "Książka Roku 2022" wg portalu Pisarze Polscy pl - składa się z dwóch Etapów.
I Etap - przyjmowanie zgłoszeń od specjalnie powołanej Kapituły Recenzentów i nominowanie Autorów oraz ich książek wydanych wyłącznie w 2022 roku, następnie wybranie ostatecznej ilości 20 pozycji, które będą brały udział bezpośrednio w Plebiscycie.
5. Do nominowania najciekawszych książek Organizator powołał Kapitułę spośród współpracujących z Portalem Recenzentów – prowadzących swoje Działy o Literaturze w Sieci Portali pl.
6. Niniejszy Regulamin (zwany dalej: „Regulamin”) publikowany jest na stronie Organizatora pod adresem:
https://pisarzepolscy.pl/strona/regulamin-plebiscytu-ksiazka-roku-2022
7. Przebieg Plebiscytu jest w dużej części zautomatyzowany. Wyniki zlicza automatycznie oprogramowanie Portalu.
Oddanego głosu nie można już wycofać.

8. Do dnia 22.12.2022 r. na stronie internetowej Organizatora zostanie opublikowana lista zweryfikowanych kandydatur do udziału w Plebiscycie.
Data 22 grudnia 2022 roku to również dzień rozpoczęcia głosowań.
Zakończenie głosownia nastąpi dn. 31 stycznia 2023 roku.

 

Głosowanie

9. II Etap Plebiscytu to głosowanie na jedną, wybraną książkę.
10. Głosowanie polega na jednorazowe kliknięcie we wskazane kółko przy jednym z wybranych tytułów.
Wyniki głosowań są na bierząco aktualizowane i widoczne na stronie. Jest to wyliczony procent (%) głosowań na daną książkę z całej puli 20 nominowanych pozycji (100%). Aby oddać swój głos nie trzeba się logować w systemie, ani podawać swoich danych osobowych. Po oddaniu głosu wyświetli się komunikat informujący czy głos został przyjęty lub nie.

11. Do głosowania w Plebiscycie uprawnione są wszystkie osoby korzystające z internetu bez względu na obywatelstwo i miejsce zamieszkania.
12. Zwycięzcą Plebiscytu zostaje książka z największą ilością głosów co przekłada się na jajwyższy procent (%) uzyskanych głosów z całej puli (20 uczestników = 100% wszystkich głosowań). Jest to o tyle pasjonujące, że do czasu zamknięcia głosowania procent głosów dla danej książki może wzrastać lub maleć mimo, iż głosów będzie przybywać.
Taki sposób liczenia głosów pozwala na przyznanie dodatkowych nagród (pkt. 15e) dla większej ilości nominowanych książek z uwzględnieniem minimum procentowego uzyskania głosów. Matematycznie może być to aż 10 dodatkowych nagród.

13. Wyniki głosowania zostaną opublikowane na stronie Portalu w dniu 3 lutego 2023 roku w sposób następujący:
Ogłoszona zostanie lista zwycięzców tzw. „Złota Dziesiątka książek 2022 roku” w kolejności wg największej ilości uzyskanych indywidualnie głosów.
Pozostała „dziesiątka” zajmująca miejsce 11-20 nie będzie klasyfikowana w kolejności miejsc, a jej poszczególne wyniki (głosy) nie będą publikowane, poznają je wyłącznie autorzy tych książek. Oficjalnie wszyscy będą w tzw. "Srebrnej dziesiądce" Plebiscytu. Czyli nikt nie będzie wskazany, jako ostatni...tutaj nie ma przegranych.

14. Dodatkowo z wszystkich pozycji biorących udział w Plebiscycie Recenzenci wskazani w pkt. 5 wyłonią w wewnętrznym własnym głosowaniu jedną książkę, która otrzyma tytuł:
Książka wyróżniona przez Kapitułę w Plebiscycie Książka Roku 2022

15. Przewidziane Nagrody w Plebiscycie:
a) za „Wyróżnienie Kapituły” (pkt. 14) autor(-ka) otrzyma możliwość bezpłatnego reklamowania swojej książki na Stronie Głównej Portalu Pisarze Polscy pl oraz na jednym wybranym Portalu wchodzącego w skład Sieci Portali do czasu 31 grudnia 2023 roku. Otrzyma również prawo posługiwania się oznaczeniem/logiem wskazanym w pkt. 18d przy dowolnej formie promocji lub reklamy zwycięskiej książki.
b) za zajęcie 3-go miejsca autor(-ka) otrzyma możliwość bezpłatnego reklamowania swojej książki na Stronie Głównej dwóch z wybranych Portali wchodzących w skład Sieci Portali oraz na Stronie Głównej Portalu Pisarze Polscy pl do dnia 31 grudnia 2023 roku. Otrzyma również prawo posługiwania się oznaczeniem/logiem wskazanym w pkt. 18c przy dowolnej formie promocji lub reklamy zwycięskiej książki.
c) za zajęcie 2-go miejsca autor(-ka) otrzyma możliwość bezpłatnego reklamowania swojej książki na Stronie Głównej trzech z wybranych Portali wchodzących w skład Sieci Portali oraz na Stronie Głównej Portalu Pisarze Polscy pl do dnia 31 grudnia 2023 roku. Otrzyma również prawo posługiwania się oznaczeniem/logiem wskazanym w pkt. 18b przy dowolnej formie promocji lub reklamy zwycięskiej książki.
d) Zwycięska książka w Plebiscycie otrzyma tytuł „Książka Roku 2022”, a jej autor(-ka) możliwość bezpłatnego reklamowania swojej książki na Stronie Głównej Portalu Pisarze Polscy pl oraz na pięciu z wybranych Portali wchodzących w skład Sieci Portali do dnia 31 grudnia 2023 roku. Otrzyma również prawo posługiwania się oznaczeniem/logiem wskazanym w pkt. 18a przy dowolnej formie promocji lub reklamy zwycięskiej książki.
e) Jeśli któraś z książek uzyskanymi głosami przekroczy barierę 10% (wszystkich głosów) otrzyma dodatkową nagrodę w postaci możliwości reklamowania jej na kolejnym-jednym z wybranych portali - wchodzących w skład Sieci Portali na okres pół roku bez względu na inne otrzymane nagrody.

16. Koordynator Plebiscytu skontaktuje się drogą mailową ze zwycięzcami Plebiscytu i uzgodni wybór Portali do promowania zwycięskich książek. Okresy reklamowania książek - wskazane, jako nagrody w pkt.15 są gwarantowane przez Organizatora
17. Nagroda nie podlega przekazaniu osobom trzecim, ani wymianie reklamowanej ksążki na inny tytuł.
18. Autorzy zwycięskich książek otrzymują zgodę i prawo od Organizatora Plebiscytu na posługiwanie się terminami oraz graficznymi znakami przy promowaniu nominowanych książek zgodnie z wynikami Plebiscytu oraz na naniesienie tych oznaczeń na okładkach zwycięskich książek przy wznowieniach nakładu lub dodrukach:
a)"Książka Roku 2022" w Plebiscycie Portalu www.pisarzepolscy.pl,
b)Zajęcie II miejsca w Plebiscycie Portalu www.pisarzepolscy.pl "Książka Roku 2022",
c)Zajęcie III miejsca w Plebiscycie Portalu www.pisarzepolscy.pl "Książka Roku 2022",
d)„Książka wyróżniona przez Gremium Recenzentów w Plebiscycie Portalu www.pisarzepolscy.pl w 2022 roku"
e)Książka ze „Złotej Dziesiątki w Plebiscycie Portalu www.pisarzepolscy.pl pt. "Książka Roku 2022"
f)Książka ze „Srebrnej Dziesiątki w Plebiscycie Portalu www.pisarzepolscy.pl pt. "Książka Roku 2022"

*Wszystkie loga zostaną przesłane w formie graficznej Autorom zwycięzkich książek wraz z przekazaniem praw ich użytkowania.
 

Przetwarzanie danych osobowych

19. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Plebiscytu odbywa się zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.
20. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników w ramach Plebiscytu oraz Konkursu jest Administrator Portalu.
21. Organizator w celu niezbędnym do realizacji Plebiscytu, przetwarza dane osobowe Uczestników podane w trakcie trwania Plebiscytu lub/i Konkursu zgodnie z art. 6 ust.1 lit a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
22. Osobie podającej dane przysługuje prawo dostępu do danych, prawo sprostowania danych, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo usunięcia danych, wyrażenie sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo złożenia skargi do organu nadzorczego ochrony danych osobowych. W zakresie, w jakim ww. dane są przetwarzane w celu realizacji Plebiscytu
i (Regulamin) – przysługuje także prawo do przenoszenia danych. Dane osobowe Uczestników Konkursu są przetwarzane zgodnie z celem przetwarzania wskazanym powyżej przez okres niezbędny dla realizacji i rozstrzygnięcia Plebiscytu, a w przypadku danych osobowych Zwycięzców Plebiscytu, którym wydano nagrody – dane są przetwarzane przez okres wymagany obowiązującymi przepisami podatkowymi i o rachunkowości.
23. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest możliwy pod adresem: iod@niepodlegla.gov.pl
 

Postanowienia końcowe

24. Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia lub odwołania Plebiscytu bez podawania powodów, przed terminami określonymi w pkt. 8 Regulaminu.
25. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania.
26. Wszelkie reklamacje związane z Plebiscytem lub jego przebiegiem należy zgłaszać mailowo na adres: plebiscytpisarzepolscy@gmail.com wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, najpóźniej do 3 dni od daty zakończenia Plebiscytu. Reklamacje rozstrzygane będą w terminie 7 dni roboczych od daty doręczenia reklamacji do Organizatora.

Organizator, dn. 20 grudnia 2022 roku
 
REDAKTOR DZIAŁU O LITERATURZE
"Kiedy przeczytam nową książkę, to tak jakbym znalazł nowego przyjaciela, a gdy przeczytam książkę, którą już czytałem - to tak jakbym spotkał się ze starym przyjacielem."
                                   /przysłowie chińskie/
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.
Wyskakujące okienko
Ikona