Darek W. Tokarski

Moja Wizytówka 
 

O Mnie

Darek W. Tokarski - autor, dziennikarz, trener piłkarski.( kolejność dowolna) 
Pochodzę z Krakowa, od 2007 roku  mieszkam w Wielkiej Brytanii. Z zawodu jestem detektywem  (prywatnym) - łącze w swojej działalności wiele pasji, które towarzyszą mi w drodze. Sport, neuronauki, filozofię,  psychologię, rozwiązywanie trudnych problemów i zagadek - wszystko to ma odzwierciedlenie w mojej twórczości.  Jest ona  efektem nieodzownego poczucia, które  towarzyszy  człowiekowi od zarania dziejów - pragnienia  dzielenia się swoimi myślami. 
 

Dorobek literacki

Cena nieśmiertelności bursztynowa zagadka- 2019
Cena Wolności kamień węgielny 2022