Janusz Józef Adamczyk

Moja Wizytówka 
 

O Mnie

Urodziłem się w 1947 r. Ukończyłem Wyższą Szkołę Pedagogiczno-Filozoficzno w Krakowie, Studia Podyplomowe (dokształcanie nauczycieli), Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie (studia doktoranckie). Pracowałem 30 lat jako nauczyciel różnych przedmiotów. Od 2010 r. na emeryturze. Działam na polu kultury: scenarzysta i aktor w teatrze amatorskim; prowadzę Laboratorium Sztuki w świdnickiej Bibliotece. Od 55 lat tworzę poezję (wydałem 14 tomików poezji), napisałem też eseje (jeden zbiór). Jestem ojcem dwóch synów i dwu córek, a także dziadkiem (dwie wnuczki).

Dorobek literacki

Wdałem 14 tomików poezji i 1 zbiór esejów.